Head Line News :- በኢትዮጵያ የኤሌክትሮኒክስ ግብይት የሚመራበት የህግ ማዕቀፍ እየተዘጋጀ ነው፡፡


በኢትዮጵያ የኤሌክትሮኒክስ ግብይት የሚመራበት ስርዓት ባለመኖሩ በዘርፉ የተሰማሩ አካላት ወደ ጎረቤት ሀገራት እየሄዱ ለመስራት ሲገደዱ ተስተውሏል፡፡
ይህንን ችግር ለመቅረፍና ከዩኒቨርሲቲዎች በየጊዜው ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶች ዲጂታል ኢኮኖሚው ውስጥ ገብተው ሃብት እንዲያፈሩ ለማድረግ መደላድል ለመፍጠር ያስችል ዘንድ ‹‹የኤሌክትሮኒክስ ትራንዛክሽን አዋጅ›› ተረቅቆ ውይይት እየተደረገበት፡፡
በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በተዘጋጀው በዚህ ረቂቅ አዋጅ ውይይት ላይ በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶች፤ ባንኮች እና የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እየተሳተፉ ነው፡፡
በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ስርዓት ቀድመው ሃብት ያፈሩ ሰዎችን እንጂ እውቀት ላላቸው ሰዎች አሰሪ አይደለም ያሉት ኢኖቬሽንና ቴክሎጂ ሚኒስሩ ጌታሁን መኩሪያ (ዶ/ር ኢንጂ.) ቴክሎጂ ለመጠቀም ዝግጁ የሆነውን ወጣት የሚያስራ ስርዓት ለመዘርጋት እየተሰራ መሆኑን ተናረዋል፡፡
ለዚህ ደግሞ ስርዓቱ የሚመራበትና ውድድርን የሚያበረታታ ህጋዊ ማዕቀፍ ማዘጋጀት አንዱ ነው፡፡
የህግ ማዕቀፉ የኤሌክትሮኒክ ግዢና ሽያጭ፤ የኤሌክትሮኒክስ ፊርማ፤ ደረሰኝ፤ መልዕክት ወዘተና የመንግስት አገልግሎቶችን የሚያጠቃልል ነው፡፡
በአለማችን ወደ 6 ትርሊየን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ በኤሌክትሮኒክስ ግብይት እንደሚዘዋወር መረጃዎች ያሳያሉ፡፡

#


:4/19/2019 12:00:00 AM

Poste By:www.addisaddmart.com


Copy Right 2019 Addis Mart Online market and Advertizement Site,Addis Ababa,Ethiopia,Phone Number:0910115410/0961318375